Health

 • โรคเบาหวาน สาเหตุและวิธีป้องกัน
  โรคเบาหวาน สาเหตุและวิธีป้องกัน

  โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการสร้างและใช้งานอินซูลินในร่างกาย ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมส่วนหน้าของตับ และมีหน้าที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

  สาเหตุของ โรคเบาหวาน สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  โรคเบาหวาน

  โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเซลล์ที่ผลิตอินซูลินในต่อมส่วนหน้าของตับ ทำให้เซลล์ดังกล่าวไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ที่ผลิตอินซูลินในต่อมส่วนหน้าของตับ ทำให้เซลล์ดังกล่าวไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น พันธุกรรม อ้วน ไม่เคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้นที่สามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2ได้

  การเปลี่ยนแปลงของระบบการสร้างและใช้งานอินซูลินในร่างกาย จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น การเสื่อมสภาพของหลอดเลือด การทำงานของไต การทำงานของตา และการทำงานของระบบประสาท เป็นต้น ดังนั้น การดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

  สาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการสร้างและใช้งานอินซูลินในร่างกาย โดยสาเหตุสำคัญสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 คือการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่วนสาเหตุสำคัญสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือการเสื่อมสภาพของเซลล์ที่ผลิตอินซูลินในต่อมส่วนหน้าของตับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น พันธุกรรม อ้วน ไม่เคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้นที่สามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

  คำถามที่พบบ่อย FAQ

  โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้อย่างไร

  – โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้โดยการรักษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น การกินอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การลดน้ำหนัก และการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

  การรักษาโรคเบาหวานต้องทำอย่างไร

  – การรักษาโรคเบาหวานต้องทำโดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้ยาหรือฉีดอินซูลิน รวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น การกินอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

  ที่มา

  cruisemate-thailand.com

  medparkhospital.com

  ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ resetaviation.com

   

Economy

 • ขยายเวลามาตรการภาษีจูงใจต่างชาติย้ายฐานผลิต
  ขยายเวลามาตรการภาษีจูงใจต่างชาติย้ายฐานผลิต

  ขยายเวลามาตรการภาษีจูงใจต่างชาติย้ายฐานผลิต

  นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ครม.ได้อนุมัติให้ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)

  โดยจะขยายระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรอกระบวนการออกเป็นกฎหมาย ตามมติ ครม. สำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติดังกล่าวถือเป็นมาตรการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ

  โดยคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  ขยายเวลามาตรการภาษีจูงใจต่างชาติย้ายฐานผลิต

  ประเมินว่า มาตรการดังกล่าวจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติให้ประเทศไทยปีละ 2,000 ล้านบาท รวม 3 ปี คิดเป็นเม็ดเงิน 6,000 ล้านบาท

  การออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการย้ายฐานการผลิต ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อปี 2562-2563 มีบริษัทต่างชาติที่ใช้มาตรการภาษีนี้ 3 ราย มีเม็ดเงินลงทุนรวม 313 ล้านบาท และครั้งที่ 2 ช่วงปี 2564-2565 มีบริษัทต่างชาติใช้มาตรการนี้รวม 41 ราย มีเม็ดเงินลงทุนรวม 1,540 ล้านบาท

  โดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง โดยจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับมาตรการรวม 3 ฉบับ ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายโดยสรุปคือ 1.รายจ่ายสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติหักได้ 2 เท่า 2.รายจ่ายสำหรับการจ้างบุคลากรผู้มีทักษะสูงหักได้ 1.5 เท่า 3.รายจ่ายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงหักได้ 2.5 เท่า.

  ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

  ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : resetaviation.com